خانه / تبلیغ سنتی / خريداران مهدي فاطمه ( عج) كيايند؟

خريداران مهدي فاطمه ( عج) كيايند؟

مقدمه :

منتظران، اميدواران، شيعيان، عاشقان، دلسوختگان، … .

مهدي فاطمه‌( عج)/ مسافر شيعه/ يوسفي كه همه يوسف هاي عالم خريدار او بايد باشند/ اميد همه انبياء و اولياء و صلحاء و شهدا/ مي آيد.

آيا براي خريد نگاه و نظر و دل امام زمان( عج) متاعي را در حد پيرهزن خريدار يوسف( كلاف نخ) آماده كرده ايد؟

متاع لازم :

۱- طهارت دل:

الف- از عشق هاي ناپاك( بر پدر و مادر كسي كه اين جا آشغال بريزد.)

ب  – از عشق هاي كنترل نشده به عزيزاني مثل پدر و مادر، اولاد، دوستان، كار و امكانات

ج  – از ميل هاي شيطاني :

۱- ميل به شهوت← راه حل: ازدواج آسان و به هنگام – عفت زنان- پاك چشمي مردان.

۲- ميل به دنيا: قدرت- ثروت- جمال.

۳- ميل به… .

د  – از كينه ها، حسادت ها، بغض ها

۲- توبه و استغفار :

الف- با اميدواري به رحمت الهي

ب  – با اميدواري به قدرت جبران: حق الهي- حق الناس

ج  – با عزم و جزم نسبت به عدم آلودگي

۳- انصاف( سيد الاعمال) :

الف- با خدا

ب  – با خود

ج  – با دين

د  – با مردم به ويژه نزديكان

۴- روحيه احسان، خدمت گزاري، خيرخواهي

۵- روحيه عدالت خواهي، ظلم ستيزي

چرا امام زمان ( عج) نمي آيد؟

‌‌  مقدمه :

۱- خداوند امام و راهنما را براي مردم آفريده است نه براي غيبت.

۲- خداوند ۱۱ امام زمان( عج) را به مردم عنايت فرمود و اكثر مردم بدترين بر خود را با امامان زمان خود كردند.( يا شهيد، يا زنداني، يا مسموم و …) چرا؟

۳- فرج و ظهور امام زمان قابل تأخير و تعجيل مي باشد.( ان الله لا يغير ما بقوم…)

عوامل تعجيل فرج :

۱- احساس نيازمندي مردم: جمعي و فردي به امام( به عنوان مايه حيات، اكسيژن روح،…)

( همانند نياز به آب و اكسيژن)                                              اذا دعاكم لما يحييكم  ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا

۲- تمرين همراهي با امام كه نتيجه نيامندي است.

معناي همراهي : حضور در هر موقعيت عملي و مكاني كه حضرت در آن جا حاضر است. غيبت در هر موقعيتي كه رضاي حضرت در آن جا نيست.

۳- تربيت خود و ديگران براي خدمت گذاري در ركاب امام زمان( عج)( هر مديري، مسئولي، رأس، رهبري كارگزار لازم دارد به وسعت كارها و قلمرو آن)

( فوتباليست شده، هزينه شده دكتر و مهندس شده،… و مدرسه مي خواهد، اما يار امام شدن چگونه است؟)

۴- دفاع از امام زمان: دفاع نظري- دفاع علمي

۵- فرهنگ سازي انتظار: شور و شعور← شناسايي عناصر فرهنگ انتظار- عمل به محتواي انتظار- تبليغ به محتواي انتظار

ويژگي هاي جامعه مهدوي( عج)

مقدمه:

يكي از شاخصه هاي ارزيابي و مقايسه جوامع، ويژگي هاي اصلي و كليدي آن است.

كدام جامعه ده درد امام زمان مي خورد يا كدام جامعه براي حضرت به درد نمي خورد؟

جوامعي كه در زمان  ۱۱ امام زمان عليه السلام و ديگر از امام علي عليه السلام و تا امام حسن عسكري به درد امامان آن گونه كه بايد نخورد.

جامعه اي كه به درد امام نمي خورد :

۱- احساس نياز به امام به عنوان عنصر اصلي حيات انساني:

در اين دنيا احساس نياز نمي كند،

لذا همراهي نمي كند،

تربيت براي ياوري ندارد،

دفاع نمي كند،

امام تنها مي ماند،

امام براي بيداري تلاش مي كند،
با همه هزينه ها نتيجه مورد نظر را نمي يابد،
امام آرزوي مرگ مي كند،
امام شهيد مي شود،

هيچ عكس العمل مهمي در جامعه رخ نمي دهد.

۲- عدم تناسب جامعه با امام( مثل امام با جامعه مثل سر است به دين كه بايد تناسب داشته باشد.)

۳- توجه به ارزش ها بر اساس شور( تب) كه نتيجهاي جز داغي، لحظه اي، مقطعي و بدون دوام بودن ندارد.

جامعه اي كه به درد امام مي خورد :

۱- احساس نياز جدي به امام كه بدون امام خود را مرده عمومي مي داند:

همراهي، تربيت براي ياوري، دفاع از امام، پاسخ دادن تلاش امام براي گسترش و پياده شده احكام الهي، نشر معارف الهي، يملاء الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما و جورا.

۲- تناسب پيدا كردن افراد اجتماعات و كل جامعه با امام محورهاي متناسب:

الف- تناسب با باورهاي مردم

ب  – تناسب با آرزوهاي مردم

ج  – تناسب با رفتار، گفتار و كردار

د  – متناسب با خلقيا، امام

۳- توجه به ارزش ها بر اساس فرهنگ سازي كه عمده ترين معناي آن تعميق، تداوم، تكثير مي باشد.

حضرت ابوالفضل عليه السلام شبيه ترين ياران به امام زمانش عليه السلام 

 

   مقدمه:

۱- هيچ فرد يا گروه و جامعه اي بدون امام نيست ولي امام و الگو بر دو قسم است.

امام و الگوي حق و امام و الگوي باطل

« الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الضلمات الي النور و الذين كفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الي الظلمات»

۲- يكي از مهمترين شاخصه هاي زيبايي و زشتي افراد و مجموعه ها، الگو و امامشان است.

۳- هر فرد و گروه و امتي نيز در روز قيامت هم با امام خود محشور مي شود.« يوم ندعوا كل الناس بامامهم»

۴- مهمترين رابطه هر فرد و با هر امت با امامش، رابطه اقتدا است كه نتيجه آن شباهت مأموم به امام مي باشد.

حضرت ابوالفضل عليه السلام :

الف- نياز به امام را با تربيت از مادر خود ام البنين به ارث برد.

ب  – به دنبال نيازش به امام، عاشق امام خود شد.

ج  – چون عاشق امام خود بود، او را اَمام( جلو) خود قرار داد و در تمام عمر به او اقتدا نمود و در اين اقتداهم چون نماز جماعت، سكوت زيبايي داشت.

د  – در عهد پيروي از امام حسين عليه السلام وفادارترين بود.

و  – تا لحظه شهادت وفاداري خود را با شباهت به امامش حفظ كرد. لذا چون امامش را تشنه ديد، آب ننوشيد.

ه  – در راه وفاداري به امام حسين عليه السلام زيباترين متاع خود كه چشم، دو دست و جان خويش بود را فدا كرد.

اي منتظران امام زمان( عج):

– بياييد نيازمند به امام خود شويم و نيازمند تربيت كنيم.( في هذه الساعة و في كل الساعة)

– نتيجه نيازمندي همراهي با امام زمان عليه السلام و نائب او است.( حضور در واجبات و غايب بودن در محرمات)

– نيازمند و همراه با امام زمان( عج) خود را براي خدمت گذاري حضرت تربيت مي كند.

– شيعه همه هستي خود را همانند ابوالفضل عليه السلام در دفاع از امام خود فدا مي كند.

 

    آسيب شناسي انتظار

مقدمه :

انتظار سخت درس، امتحان در طول تاريخ:

همه مردم زمان پيامبراني همچون موسي عليه السلام با انتظار امتحان شدند.

همه مردم زمان پيامبر خاتم صلي الله و آله و سلم با انتظار امتحان شدند.

همه مردم زمان ائمه عليه السلام با انتظار امتحان شدند.

۱- انتظار مردم زمان جاهليت نسبت به ظهور پيامبر صلي الله و آله و سلم :

با ظهور پيامبر اكرم صلي الله و آله و سلم حدود ۸۰ غزوه و سريه بر پيامبر تحميل شد تا حدوديكه فرمودند ( ما اوذي نبي مثل ما اوذيت )

۲- انتظار مردم زمان خليفه سوم نسبت به ظهور حكومت علوي :

بعد از ظهور تقسيم به سه گروه شدند:

الف- قاعدين، عافيت طلب ها، محافظه كارها

ب  – ناكثين، عهد شكن ها، غنيمت طلب ها

ج  – قاسطين، سست عنصرها، مقهورين مكر و حيله

د  – مارقين، خود محورها، خشك و مقداري

ه  – شيعيان واقعي كه از امتحان انتظار سالم بيرون آمدند ولي كم بودند.(  قليل لمن وفي لرعايه الحق فيهم )

۳- انتظار مردم كوفه نسبت به ظهور قيام حسين عليه السلام :

ولي بعد از ظهور الجمت و تنقبت:

الف- با ترس عده اي صحنه را خال كردند.

ب  – با طمع عده اي سياهي لشكر دشمن شدند.

ج  – با ترس راضي به قتل امام حسين شدند.

۴- انتظار مردم عصر پهلوي نسبت به ظهورانقلاب اسلامي :

ولي بعد از ظهور و جنگ و سختي ها:

الف- عده اي ثابت قدم

ب  – عده اي سكوت

ج  – عده اي پشيمان

د  – عده اي غنيمت طلب

انتظار  ديدار  وصال

مقدمه:

اگر درست باشد ما را به ديدار حضرت نائل خواهد كرد.

اگر انتظار و ديدار، درست و حقيقي باشد، وصال و اتصال به معشوق محقق خواهد شد. اما اگر انتظار، نادرست و آسيب زده باشد به ديدار كارآمد نخواهيم رسيد و در نتيجه وصال و اتصالي محقق نخواهد شد.

الف- اعتقاد قطعي به مهدويت مقدمه ضروري انتظار درست

اعتقاد به امامت مثل اعتقاد به توحيد و نبوت و در ادامه تداوم آن هاست.

دلايل :

۱- امامت امري قراردادي از طرف پروردگار عالم است.( يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك)

۲- امامت عهدي است كه خداوند به ظالمين و ستمگران نمي دهد.( لا ينال عهدي الظالمين)

۳- امامت روح تمامي دستورات الهي، مكمل دين، تمام كننده نعمت هاي الهي و وسيله يأس و نااميدي دشمنان خداست.( اليوم اكملت لكم دينكم و اممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا)،( اليوم يئس الذين كفروا)

۴- فرمان امام مانند فرمان خداوند و پيامبر( ص) لازم الاجرا است.( اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم)

۵- امامت اساس و ركن دستورات دين است.( امام باقر( ع): وما نودي بشيء كما نودي بالولاية)

۶- امامت وسيله كارايي اعتقاد به توحيد است.( امام رضا( ع): كلمه لا اله الا الله حصني فمن دخل حصني امن من عذابي بشرطها و شروطها و انا من شروطها)

ب- انتظار درست و انتظار غلط

– علما يهود انتظار ظهور پيامبر اكرم( ص) را مي كشيدند قرآن مي گويد( يعرفونه كما يعرفون ابناءئهم) به پيامبر مثل فرزندان خود شناخت داشتند ولي چون انتظار غلط بود( كفروا به) با او مبارزه كردند.

– مردم زمان خليفه سوم: انتظار حكومت علوي ( ع) را داشتند و با اشتياق امام علي عليه السلام را به خلافت برگزيدند اما در فاصله كوتاهي به ۴ گروه قاعدين، ناكثين، قاسطين و مارقين تبديل شده و به مبارزه پرداختند.

نتيجه :

ويژگي هاي انتظار غلط: عافيت طلبي، محافظه كاري، فرصت طلبي براي ثروت اندوزي، مقام پرستي، شهوت راني، حيله گري، دنيا گرايي، خود محوري و… .

ويژگي هاي انتظار درست: عافيت سوزي( به فكر مصرف كردن داشته هاي خود در راه امام زمان( عج))، حق مداري، ولايت مداري، فرصت طلبي براي هدايت بهتر و بيشتر و عميق تر در محضر امام زمان( عج)، دين محوري، عدم تعلق به دنيا، شهوت، ثروت و مقام و… .

ج- ويژگي هاي حكومت عدالت گستر امام زمان( عج)

۱- برقراري ثبات و پايداري در دين فردي و اجتماعي( اجراي قانون الهي توسط رهبر الهي)

۲- مبدل شدن خوف و ترس به امنيت و آرامش

۳- حاكميت توحيد و نفي مطلق شرك و نفاق.

۴- گسترش عدالت در همه ابعاد فردي و اجتماعي در همه عالم و رفع هر گونه ظلم و تبعيض.

۵- سربلندي اسلام و مسلمين و حق مداران در سرتاسرعالم( عزت افتخار در سايه دين و رهبري الهي)

( نور/۵۵) وعد الله الذين امنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا و من كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون.

د- چه بايد كرد تا آمادگي درك ظهور امام زمان( عج) را پيدا كرد؟

۱- آرزوهاي خود را با آرزوهاي امام زمان( عج) همسان كنيم.

۲- در همه مراحل هفت گانه زندگي، شيعه و پيرو واقعي امام زمان( عج) باشيم. مراحل هفتگانه زندگي عبارت است از:

مرحله عافيت ها كه بايد مواظب غفلت ها باشيم يعني عافيت ها را در راه خدا و خلق مصرف كردن نه براي مستي كردن.

مرحله واجبات و تكاليف كه اگر نگاه عمقي و باطني به آن نداشته باشيم با سستي برخورد خواهيم كرد.

مرحله زمينه هاي معصيت كه اگر با ترمز تقوا و حياء و احتياط حركت نكنيم، سقوط قطعي خواهد بود.

مرحله ابتلائات و امتحانات بزرگ كه اگر مغرور از اعمال و سابغه خود باشيم انحراف قطعي است.

مرحله مصيبت ها و فقدان ها كه با داشتن سپر صبر و استقامت بهترين برخورد را مي توان انجام داد.

مرحله انتخاب هاي زندگي كه اگر با معيارهاي الهي و عقلاني، شغل، همسر، رشته تحصيلي، دوست انتخاب نشود خسارت غير قابل جبراني وارد مي شود.

مرحله اي از زمان كه ابهام و باطل مطرح مي شود كه تنها مسير ولايت مي تواند نجات بخش انسان باشد.

۳- به بخش آخر دعاي ندبه( اللهم واقم به الحق…) و دعاي عهد( اللهم اجعلني من انصاره و  اعوانه و الذابين عنه و المسارعين اليه في قضاء حوائجه والممتثلين لاوامره و السابقين الي ارادته و المستشهدين بين يديه) توجه واقعي و مفهومي داشته باشيم.

پيوند با امام زمان( عج)

مقدمه:

ارزش ها:

– جوي آب با ارتباط با چشمه است.

– قطره آب با ارتباط با دريا و اقيانوس است.

– صندق بانك با ارتباط با خزانه كل مملكت است.

– نماز جماعت و جمعه

– اتهام هاي بي جا

– تحقيرهاي بي جا

– جايگزيني بعض جلسات به جاي نماز جماعت

– پز دادن ها

– متاع خير

ارزش ها:

– انسان

– مؤمن

– شيعه

– منتظر

– موجود

در ارتباط با:

– انسان كامل

– معيار ايمان

– رهبر تشيع

– منتظر

– واسطه قبض موجود است.

نكته: پيوند شريان هايي بوده با سه شريان كلي با قلب است كه با هر سكته يكي مسدود مي شود و بعد مرگ. پس حيات انسان با ارتباط كامل و دو ابعاد با واسطه فيض است و الا مي ميرد واقعاً.

انواع پيوند:

۱- پيوند زماني:( آخرين شريان ارتباط)

الف- ياد كردن

ب – حرف زدن

ج – در دل كردن

د – دعا كردن

۲- پيوند قلبي:

الف- به سينه اي نوشته شده بود بر پدر و مادر كسي لعنت كه اين جا آشغال بريزد.

ب  – القلب حرم الله فلا تسكنوا حرم الله غير الله.

ج  – در يمين پيش مني- پيش من در يميني

د  – مهمترين پيوند( قلب مركز فرماندهي)

۳- پيوند جوارحي:

الف- جوارح سربازان قلب اند.

ب  – بركت جوارح به ارتباط است و بالعكس.

۴- پيوند عملي:

الف- اعمال نتيجه فعاليت جوارح

ب  – اعمال ابعاد مختلف دارد: سياسي- اقتصادي( فردي- جمعي)-فرهنگي- اجتماعي

۵- پيوند خلقي:

الف- خلق نتيجه نيات و اعمال

ب  – خلق حقيقت انسان

۶- پيوند چشمي:

الف- علي بن شهريار

ب  – شهدا

ج  – موقعيتي

انتظارات امام زمان (عج) از شيعيان

مقدمه :

هر جا رابطه متقابل باشد  مثل:

الف- والدين با فرزندان

ب  – زن و شوهر

ج  – استاد و شاگرد

د  – امام و ماموم

انتظار متقابل هم هست .

اشكال اصلي مردم در زمان امام علي (ع) و امام حسين (ع) اينكه انتظارات امام خود را از خود نمي دانستند و با بهانه هايي همچون:

الف- عافيت طلبي

ب  – محافظه كاري:

۱- ديني

۲- سياسي

ج  – قدرت طلبي

د  – ساده لوحي

ه  – خود محوري

و  – ترس

از امام خود جدا ماندند و امام را تنها گذاشتند.

انتظارات امام زمان عج:

الف: شناخت و انجام تكاليف عصر غيبت :

۱- تربيت

۲- ولايت پذيري

۳- دعا و صدقه

۴- تبليغ امام و ذكر فضائل و كرامات

۵- گريه بر فراق حضرت

۶- شبيه سازي امام

۷- و …

ب- گناه نكردن و استغفار زياد( بستن راه هاي گناهان)

ج- تمرين فداكاري و ايثار و گذشت:

۱- گذشتن از مال

۲- گذشتن از جان

۳- گذشتن از آبرو

اصول حاكم بر جامعه مهدوي (عج)

۱- اصل نظارت محوري:

الف- نظارت هشت گانه:

۱.  خدا

۲.  پيامبر

۳. امامان

۴. ملائك

۵. شهدا

۶. زمين

۷. زمان

۸. اعضا و جوارح

ب  – بركت باور به نظارت ها:

۱. قوه و انگيزه در برابر واجبات

۲. مصونيت و حيا در برابر محرمات

۳. استقامت در برابر مصائب

‌۲- اصل امامت و ولايت محوري

۱/۲- ادله نياز به امام:

الف- امام عقل ما را از زندان دنيا آزاد كرده و معادلات دنيا و آخرتي مي كند.

ب  – امام جايگاه ما را در عالم هستي به ما نشان مي دهد.

ج  – امام هدفمندي الهي را در زندگي تبيين مي كند.

د  – امام نورانيت در رابطه ها را به ما مي آموزد

ه  – امام مسئوليت ها را به ما مي فهماند

۲/۲- نكات ويژه براي پذيرش امامت و ولايت:

الف- باور به آگاهي امام

ب  – باور به مهرباني امام

ج  – باور به آزادگي امام

۳/۲- اركان تحقق معناي امامت:

الف- اِمام اَمام باشد

ب  – اقتدا باشد(شباهت)

ج  – تداوم در اقتدا باشد

۴/۲- مراتب ولايت الهيه

( ولايت خدا/ پيامبران/ امامان/ فقهاء/ ولايت:۱- والدين  ۲- شوهر بر زن )

۳- اصل حساب و كتاب محوري

۱/۳- حساب و كتاب ناشي از حكمت خالق است، حساب و كتاب ناشي از عدالت خالق است.

۲/۳- بركات اين اصل:

الف-اخلاص

ب  – دقت

ج  – بصيرت

د  – انگيزه

ه  – كنترل

و  – اميد و ترس( خوف و رجاء)

ز  – تجسم اعمال

۳/۳- محاسبه:

الف- قبل از عمل( مشارطه)

ب  – حين عمل( مراقبه)

ج  – بعد از عمل

۴/۳- حساب بر اساس داده هاي الهي است.

خروج خسارت از جامعه مهدوي (عج)

مقدمه:

هيچ انساني دوست ندارد در وادي خسارت قرار بگيرد.

در قرآن، خداوند قسن ياد كرده كه انسان ها در خسارتند مگر اينكه تلاش براي خروج از خسارت داشته باشد.

والعصر . ان الانسان لفي خسر .

خسارت سه مرتبه دارد:

الف- ضرر كردن و از دادن اصل سرمايه

ب  – سود نبردن با حفظ سرمايه

ج  – سود كم بردن با مقايسه با مواردي كه سود بسيار بردند با همان سرمايه

در جامعه مهدوي( عج) ميزان خسارت به كمترين حد خود مي رسد.

۱- ريشه خسارت، غفلت و بازيگوشي است( جدي گرفتن بازي ها و بازي گرفتن جدي ها بزگترين عامل ورود در دايره خسارت همگاني است).

۲- اگر انسان غافل باشد و بازي گوش شد از ابتدا تا انتها بازي خواهد كرد،با اشكال مختلف، كه نتيجه اش خسارت است.( فيما افنيت عمري. امام علي(ع) )

اعلموا انما الحيوة الدنيا لعب و لهو و زينة و تفاخر بينكم و تكاثر في الاموال و اولاد  حديد/۲۰

لعب: كودكي  لهو: نوجواني  زينة: جواني  تفاخر: ميان سالي  تكاثر: پيري

۳- تنها را بيرون آمدن از بازي كه بر تجربه هم ثابت شده، پيدا كردن امر مهم تر از امور ديگر و تذكرات دادن نسبت به آن( تذكر≠ غفلت) در زندگي است.

مثال بارز: شديدترين دوران بازي، جواني است كه با امر مهمي مثل كنكور همه  بازي ها تحت شعاع آن قرار مي گيرد.

۴- قرآن مي گويد اگر حيات اخروي را كه حيات واقعي است، امر مهم تر خود قرار دهيد قطعاً از بازي بيرون مي آييد.

و ما هذا الحيوة الدنيا الا لهو و لعب و ان الذين الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون  عنكبوت/۶۴

حيات انسان:

الف- دنيا، مرگ دارد.

ب  – برزخ، مرگ دارد.

ج  – آخرت، مرگ ندارد= حيات واقعي( مي تواند مهمترين امر انسان در حيات دنيوي نيز باشد.)

۵- براي ديدن حيات اخروي در همه لحظات زندگي به عينك دو ديد نياز است.

عينك دو ديد:

الف- دوربين

ب  – نزديك بين

ج  – دو ديد( هم در دنيا، هم در آخرت)

براي ديدن درست حيات اخروي، نقشه جامع و كاملي كه هم دنيا، هم برزخ و هم آخرت را و هم ارتباط آنها را نشان دهد نياز است.( قرآن)

براي پيمودن درست حيات دنيوي،برزخي و اخروي و پيدا كردن سعادت و موفقيت، راهنماي عالم و كامل و جامع نياز است.( انبياء و امامان)

۶- تنها نيازهاي دنيوي با نگاه ب حيات اخروي به كمك عينك دو ديد و با قرآن و عترت ميسر است.

نيازهاي دنيوي                           نيازهاي اخروي

پوشاك                                               عريان- پوشاك

خوراك                                            گرسنگي- خوراك

دوست                                                 دوست- دشمن

مسكن                                              بي جايي- مسكن

مركب                                                  پياده- سواره

اشتغال                                       ضرر- با سود و فايده

ازدواج                                                               …

…                                                                     …

۷- پيدا كردن اين ديد و به عبارتي، تربيت نيازمند ۶ رابطه با قرآن و عترت است:

۱- رجوع

۲- تلاوت

۳- تدبر

۴- عمل

۵- توصيه

۶- دفاع

۸- با اين تربيت، جامعه، مهدوي و آرماني شكل مي گيردكه در آن اصول زير حاكم است:

الف- جدا محوري

ب  – دين محوري و ولايت مداري

ج  – نظارت محوري

د  – حساب محوري

ه  – تربيت محوري

و  – عدل و انصاف محوري

ز  – خدمت محوري

و …

۹- در اين جامعه حتي مرتبه سوم( نازله) خسارت هم كمياب ني شود چون رقابت براي بهتر شدن اشت.( احسن عملاً)

۱۰- د رجامعه اي كه با استعانت از قرآن و عترت، مردم عينك دو ديد داشته باشند و دنيا و آخرت را با هم ببينند:

الف- خسارت كمتر

ب  – غفلت كمتر

ج  – بازيگوشي كمتر

د  – صناد كمتر

و  – نا امني و بي عدالتي كمتر

كه :

الف- بهره برداري بيشتر

ب  – ارزش ها حاكم تر

ج  – خدا پر رنگ تر

د  – خدمت گزاري بيشتر

و  – جديت بيشتر

ه  – توجه به آخرت بيشتر

 جامعه مهدوي ( عج)

مباني فكري

۱- جهان بيني الهي( عينك دو ديد)

اصول حاكم بر اين جامعه

۱- خدا محوري:

الف- اعتماد

ب  – اتصال← خدايي شدن

۱.۱  – نظارت محوري:

باور:

الف- تقويت

ب  – مصونيت

ج  – استقامت و ظرفيت

۱.۲. رحمت محوري و حسن ظن به خدا

۲- حساب محوري

۲.۱. آخرت محوري

حساب:

الف- دقت و كنترل

ب  – كثرت   ج- كيفيت

۲.۲. مكافات

۳- تربيت محوري، تكليف محوري

۳.۱. ولايت و امامت محوري( الگو)

۳.۲. قرآن محوري( نسخه)

۴- خدمت محوري :

الف- امان اقتصادي

ب  – امان فرهنگي

ج  – دفاع و جهاد

ويژگي هاي رفتاري

۱- محبت واقعي دو طرفه:

الف- با خدا

ب  – با مردم( خلق)

شاذله علي المؤمنين ( ذليل و متواضع):

الف- در برابر خدا

ب  – در برابر مردم

۱-اعزة علي الكافرين( سخت، شكست ناپذير)

۲- يجاهدون في سبيل الله

۳- و لا يخافون لومة لائم.[۱]

[۱]. حديث پيامبر(ص)- مجمع .ج ۲/ نور الثقلين ج ۱/ المستيعاب ج ۲/ منظور خدا از اين آيه ياران مسلمان و هموطنان(هم فرهنگ نه همشهري فرهنگ غربي دار) مسلمان است.

لو كان الدين معلقاً بالثريا.

لتناله له رجال من انباء فارس

قال امير المؤمنين( ع) عند موته( شب ۲۱): عليك بالتواضع فانه من اعظم العبادات. عبادات: ۱- حالي ۲- روي ۳- بدني

تواضع علي (ع) در برابر خدا و انا عبدك الضعيف الذليل….  مناجات مسجد كوفه

 

منبع :mlgh.ir

Print Friendly
مقدمه : منتظران، اميدواران، شيعيان، عاشقان، دلسوختگان، … . مهدي فاطمه‌( عج)/ مسافر شيعه/ يوسفي كه همه يوسف هاي عالم خريدار او بايد باشند/ اميد همه انبياء و اولياء و صلحاء و شهدا/ مي آيد. آيا براي خريد نگاه و نظر و دل امام زمان( عج) متاعي را در حد…

نقد و بررسی

امتیاز این مطلب - ۳۱%

۳۱%

User Rating: Be the first one !
31
Processing your request, Please wait....

درباره ی محمدرضا محمودی

محمدرضا محمودی
طلبه ی سطح 4 حوزه هستم و بسیار علاقه مند به تبلیغ در فضای مجازی میباشم . هدف این پایگاه تولید و بازنشر مطالب ناب تبلیغی میباشد

همچنین ببینید

url

مدینه ای شهر پیغمبر، ای شهر غربت و غم

مدینه ای شهر پیغمبر، ای شهر غربت و غم مدینه ای حسرت و غربت، ای ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.